DOKUMENTYPozostałe dokumenty opracowane na podstawie Statutu Spółdzielni są do wglądu w biurze Spółdzielni