Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
15-349 Białystok, ul. Dubois 5A
NIP: 542-020-03-75
REGON: 001132672


Godziny pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 17.00

Zarząd Spółdzielni
mgr inż. Wojciech Jerzy Gryckiewicz - Prezes Zarządu
mgr Ireneusz Leszek Kadłubowski - Członek Zarządu

Sekretariat
mgr Alina Kułakowska - Starszy Specjalista ds. Organizacyjo-Kadrowych
T: 85-74-52-919
E: smelemencik[at]elemencik.bialystok.pl

Główny Księgowy
Zofia Helena Jackowska
T: 85-74-52-919 (Sekretariat)

Księgowość
/czynsze, naliczenia/
T: 85-663- 33-01

Sprawy ekonomiczne
/dotyczące lokali usługowych, najmu/
T: 85-663-34-60


Odczyt liczników wodomierzy: odczyt@elemencik.bialystok.pl

Sprawy organizacyjne i samorządowe
mgr Bożena Sobolewska - Kier. Działu Członkowsko-Organizacyjnego
T: 85-74-52-919 (Sekretariat)

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe; sprzedaż mieszkań

mgr Halina Kondratiuk - Inspektor ds. Członkowsko-Mieszkaniowych
T: 85-74-52-916

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Administracja

mgr inż. Sebastian Burnos - Specjalista ds. Konserwacji, Rozliczeń i Remontów
T: 85-74-52-918

Telefony dyżurne w razie awarii

dyżurny elektryk - 602-616-328
dyżurny hydraulik - 504-244-874

Klub "Dziupla" przy ul. Dubois 25
mgr Violetta Grajewska - Instruktor Kulturalno-Społeczny
T: 85- 66-33-142