Rys historyczny

Data rozpoczęcia starań o założenie Spółdzielni: 5 maja 1983 r.

 

Komitet Organizacyjny wywodzący się z firm: PPEB "Fadom", BPRZ i MBPDO "Pakpol" wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Białegostoku
o zaopiniowanie powołania nowej Spółdzielni.

 

Dokument podpisali Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 

 1. Mosiejczuk Zbigniew - Fadom
 2. Błaszak Elżbieta - BPRZ i MB
 3. Śmiarowski Mariusz - BPRZ i MB
 4. Puchalski Zbigniew - Pakpol
 5. Krasowska Elżbieta - Fadom
 6. Serwatko Tadeusz - Pakpol
 7. Zawistowski Sławomir - Fadom.

 

 

Członkowie Założyciele w dniu 17 stycznia 1984 r. podpisali Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Elemencik"
w Białymstoku i wybrali I Radę Nadzorczą w osobach:

 

 1. Błaszak Elżbieta, Przewodnicząca
 2. Serwatko Tadeusz, Zastępca
 3. Krasowska Elżbieta, Sekretarz
 4. Domański Ryszard, Członek
 5. Malesiński Andrzej
 6. Walczyk Leszek
 7. Siedlecki Marek
 8. Wierzbicki Jarosław

 

Pierwszy skład Zarządu Spółdzielni ukonstytuował się na Zebraniu Założycielskim 10 stycznia 1985 r. a 14 maja 1985 r. został zarejestrowany w Sądzie.

 

 1. Zbigniew Puchalski - Prezes Zarządu
 2. Marek Siedlecki
 3. Andrzej Kulikowski
 4. Małgorzata Kalinowska

 

 

Pierwszy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni powołano na Zebraniu Założycielskim 10 stycznia 1985 r. Spółdzielnię, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej oraz Statut zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział II Cywilny w dniu 14 maja 1985r nr aktu A Rs. 412.

Uzgodnienia o budowie budynków nr 304 (Dubois 22) i nr 305 (Dubois 20) zapadły14 maja 1986 r. w porozumieniu z SM "Wielkoblokowa", która przekazała tereny pod ich budowę. Pierwsze prace na bud 304 i 305 rozpoczęto w maju 1987r, odbioru pierwszego budynku nr 304 dokonano w dniu 30 listopada 1988 r.