Ogłoszenia

Zmiany w odbiorze odpadów wielkogabarytowych i remontowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Elemencik" w Białymstoku informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Uchwały nr XVIII287/19 Rady Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Białystok:

  1. Odpady wielkogabarytowe nie będą zabierane jak dotychczas przez Spółdzielnię, lecz należy je wystawiać obok wiat śmietnikowych w każdą drugą sobotę miesiąca (wyjątkowo w listopadzie trzecia sobota - 20.11.2021 r. oraz w styczniu 15.01.2022 r.).
  2. Odpady remontowe takie jak okna, drzwi, wanny, umywalki, zlewy, miski ustępowe, gruz itp. również nie będą zabierane jak dotychczas przez Spółdzielnię, lecz należy je we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Hryniewiczach lub wynająć firmę do transportu tych odpadów.

Powyższe zmiany wynikają z odmowy odbioru tych odpadów od Spółdzielni z punktu ich zbierania na parkingu przy Alei Paderewskiego. Odpady te mogą być odbierane tylko i wyłącznie od właścicieli nieruchomości (lokali).
Mając na uwadze estetykę osiedla i porządek przy wiatach śmietnikowych prosimy mieszkańców o stosowanie się do wyżej wymienionych zasad, za co z góry dziękujemy.

/-/
Zarząd Spółdzielni