Zapraszamy do skorzystania z usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Usługa umożliwi Państwu dostęp do aktualnych informacji o stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić formularz i dostarczyć go osobiście do siedziby SM ELEMENCIK przy ul. Dubois 5A. Formularz dostępny jest również w biurze Spółdzielni.

Kliknij aby się zalogować: eBOK