Zarząd Spółdzielni

mgr inż. Wojciech Jerzy Gryckiewicz - Prezes Zarządu - wybrany na Prezesa Zarządu w dniu 18 marca 2010 r. Wpisano do KRS w dniu 21.04.2010 r.


mgr Ireneusz Leszek Kadłubowski - Zastępca Prezesa Zarządu, Kierownik Działu GZM - powołany w dn. 26.11.2019 r. przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu od dnia 1 grudnia 2019 r. - uchwałą nr 50/2019;Wybór zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.12.2019 r.


Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach: od 10.00 do 12.00.

W miarę potrzeb Zarząd jest do Państwa dyspozycji w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem Sekretariatu Spółdzielni pod numerem telefonu 85-74-52-919.