Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Dubois 16 kl. III oraz Dubois 22 kl. I, II w Białymstoku.