Rada Nadzorcza

Wykaz członków Rady Nadzorczej SM "Elemencik" w Białymstoku wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków
w dniach 27 i 30 maja 2019 r.


 1. Jan Piotr Radziuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Jan Monach - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji GZM.
 3. Elżbieta Kasiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 4. Paweł Grochowski - Członek Komisji GZM.
 5. Zdzisław Jerominek - Członek Komisji GZM.
 6. Alina Karolewska - Członek Komisji Rewizyjnej.
 7. Aneta Łapińska - Członek Komisji Rewizyjnej.
 8. Monika Pieczyńska-Małaszewicz - Członek Rady Nadzorczej.
 9. Jan Rećko - Członek Komisji Rewizyjnej.
 10. Eugeniusz Sacharczuk - Członek Komisji Rewizyjnej.
 11. Tadeusz Sidorowicz - Członek Komisji GZM. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest do Państwa dyspozycji w pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 15.30 do 17.00. W miarę potrzeb Przewodniczący Rady przyjmie Państwa w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni pod numerem telefonu 85-74-52-919.