Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELEMENCIK" w Białymstoku wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków

w dniach 20, 25 i 27 października 2022 r.


 1. Czesław Stefan Piotrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Elżbieta Kasiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Adam Duchnowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Krzysztof Kobyliński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Krzysztof Małaszewicz - Przewodniczący Komisji ds. GZM
 6. Jerzy Abramowicz - Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Paweł Grochowski - Członek Komisji GZM
 8. Zdzisław Jerominek - Członek Komisji GZM
 9. Mieczysław Kudźma - Członek Komisji GZM
 10. Jan Rećko - Członek Komisji Rewizyjnej
 11. Tadeusz Sidorowicz - Członek Komisji GZM


Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmie Państwa po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni pod numerem telefonu 85-74-52-919.