WAŻNE TELEFONY

TELEFONY AWARYJNE

Po godz. 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku oraz wszystkie dni wolne od pracy, AWARIE należy zgłaszać pod numery telefonów:

 • Dyżurny hydraulik - 504 244 874
 • Dyżurny elektryk - 608 445 352

W godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku wszystkie awarie i naprawy należy zgłaszać do Działu Technicznego przy ul. Dubois 5A, pok. nr 7, tel. 85 7452918.

Telewizja, internet, telefon:

 • TVK Vectra – infolinia - 801 080 180
  przedst. handlowy - 697 692 607
 • Euronet - 85 6883000
 • doradca klienta - 507 630 197
 • Netia - infolinia - 801 802 803, 801 044 385 
 • Elpos - 85 831 10 00, 85 831 10 01,
  85 831 31 31

Wywóz śmieci MPO

 • zamawianie usług - dyspozytor
  85 676 83 01, 85 676 83 02, 668 329 127 
 • odpady medyczne i przemysłowe – 
  85 676 83 07, 85 676 83 08
 • biuro obsługi klienta
  85 676 83 33, 85 676 83 34
TELEFONY ALARMOWE

Telefon alarmowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999, 85 663 73 00
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Straż miejska - 986, 85 742 33 00, 85 869 68 00, 85 869 67 50
Pogotowie energetyczne - 991, 85 740 57 00
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994 

TELEFONY INFORMACYJNE

Informacja o stanie dróg - 973
Informacja kolejowa - 19436
Informacja autobusowa PKS - 19316, 85 745 80 18

TEFONY ZAUFANIA

Ogólny - 988
Adopcyjny - 85 742 68 38
Dla anonimowych alkoholików - 85 651 46 30
Dla kobiet w ciąży i ich rodzin - 85 732 22 22
Monar - 85 651 65 64
Dla ofiar przemocy w rodzinuie - 801 120 002
Dla rodziców pijących nastolatków - 801 140 068
Pogotowie opiekuńcze ul. Orla 2 - 85 741 68 46