Działania informacyjno-promocyjne dla dwóch najnowszych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej

Jednym z ważnych kierunków działania Krajowej Administracji Skarbowej jest rozbudowa eusług, które są przyjazne i nowoczesne, ułatwiają kontakt podatnika z urzędem skarbowym, podnoszą jego komfort i bezpieczeństwo. To szczególnie ważne w czasach pandemii, kiedy wiele osób szuka zdalnych metod załatwiania spraw.

Korzyści dla podatnika w serwisie e-Urząd Skarbowy:
  • mamy tu dostęp do usługi Twój e-PIT, aplikacji e-mikrofirma, wykazu mandatów karnych
  • możemy zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat
  • możemy także sprawdzić swoje dane osobowe i je zaktualizować, składając elektronicznie ZAP-3.

W serwisie złożymy też w formie elektronicznej niektóre pisma np.
  • zawiadomienie ZAW-NR,
  • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
  • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
  • tzw. czynny żal.

Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” – czemu warto?

Jeśli musimy się wybrać do urzędu skarbowego, warto umówić spotkanie w usłudze "Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Dzięki usłudze:
  • możemy umówić spotkanie na dogodny dla siebie termin i godzinę,
  • otrzymamy na adres e-mail podany w zgłoszeniu automatyczne potwierdzenie wizyty ze wskazaniem numery pokoju, do którego należy się udać w urzędzie,
  • możemy oszczędzi czas i uniknąć kolejek.

Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki.gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni wtygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Do pobrania