Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku za rok 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku za rok 2023

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku za rok 2023

Sprawozdanie za rok 2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku

Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w Białymstoku

Pozostałe projekty uchwał