Walne zgromadzenie -> Zawiadomienia -> Dokumenty -> Projekty uchwał


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Elemencik" uprzejmie informuje o przyjęciu do realizacji siedmiu uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dn. 27 i 30.05.2019 r.