Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia w dniach 20, 25 i 27 października 2022 roku.