Kampania informacyjno-edukacyjna
Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. 

Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści, jakie zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Celem jest również podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.