Aktualności

Informacja dotycząca terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

2020-06-11 07:44:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku, działając zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) informuje, że walne zgromadzenie i zebrania właścicieli zgodnie z ww. ustawą, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że termin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zostanie ustalony po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

 

 

z poważaniem

 

/-/

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej "ELEMENCIK"

« powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
15-349 Białystok, ul. Dubois 5A
NIP: 542-020-03-75
REGON: 001132672


Godziny pracy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 17.00

Sekretariat
T: 85-74-52-919
E: smelemencik[at]elemencik.bialystok.pl

Księgowość /czynsze, naliczenia/
T: 85-663- 33-01

Sprawy ekonomiczne /dotyczące lokali usługowych, najmu/
T: 85-663-34-60

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe; sprzedaż mieszkań
T: 85-74-52-916

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Administracja
T: 85-745-29-18

Klub "Dziupla" przy ul. Dubois 25
T: 85- 66-33-142


TABLICA INFORMACYJNA