Szanowni Państwo.
Informujemy, że wszystkie projekty uchwał, w toku głosowania, uzyskały moc obowiązującą.
Jednolity tekst Statutu Spółdzielni zostanie udostępniony na stronie internetowej po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

/-/
SM ELEMENCIK