Zarząd Spółdzielni

mgr inż. Wojciech Jerzy Gryckiewicz - Prezes Zarządu - wybrany na Prezesa Zarządu w dniu 18 marca 2010 r. Wpisano do KRS w dniu 21.04.2010 r.

 

inż. Marek Karol Siedlecki - Członek Zarządu powołany z dniem 01.08.2010r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr 59/2010r.z dnia 22.07.2010r.
od 01.07.2014r. z-ca Prezesa Zarządu, Kierownik Działu GZM – Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2014r. z dnia 23.06.2014r.

 

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach: od 10.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00.
W miarę potrzeb Zarząd jest do Państwa dyspozycji w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem Sekretariatu Spółdzielni pod numerem telefonu 85-74-52-919.