Aktualności

Ubezpieczenie mieszkania "przy czynszu".

2019-03-28 10:41:00

Z uwagi na coraz częściej napływające do nas informacje o szkodach mających miejsce w zasobach Spółdzielni np. zalania międzysąsiedzkie, a także inne zdarzenia losowe informujemy, że zostaną dostarczone do Państwa informacje o możliwości ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie „przy czynszu”. Jest to jedna z form ubezpieczenia stworzona dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Płatność niewielkiej składki co miesiąc sprawia, że produkt jest dostępny dla każdego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ubezpiecza majątek Spółdzielni. Ubezpieczenie to nie obejmuje ochroną Państwa prywatnego majątku np.:
• mebli, odzieży, sprzętów AGD/RTV itd., znajdujących się w mieszkaniu, pomieszczeniu przynależnym;
• elementów wykończenia mieszkania np. paneli, glazur, powłok malarskich;
• odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Oznacza to, że gdy w mieszkaniu dojdzie do zdarzenia takiego jak np. pożar, zalanie, kradzież lub gdy z Państwa winy dojdzie do zniszczenia sąsiedniego lokalu np. zalejecie mieszkanie sąsiada, spowodujecie wybuch gazu lub gdy Wasze dziecko zniszczy mienie osoby trzeciej, Wasz pies ugryzie przechodnia nie ma możliwości zgłoszenia szkody z polisy ubezpieczeniowej Spółdzielni. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest posiadanie własnej polisy. W przypadku braku ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkie koszty związane z zaistniałą szkodą muszą Państwo pokryć z własnych oszczędności (np. koszty wyremontowania mieszkania, odkupienia zniszczonych przedmiotów).
Do Państwa skrzynek od 20.03.2019 r. będą sukcesywnie trafiać informacje i wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie „przy czynszu”. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić załączony wniosek, a następnie przekazać go upoważnionemu, oznaczonemu plakietkami pracownikowi firmy UNIQA, który w terminach wyznaczonych na opieczętowanych przez nas ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych odwiedzi Państwa mieszkanie. Wniosek można też złożyć w swojej administracji lub w siedzibie Spółdzielni w Dziale Czynszów.
Ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonacie Państwo opłaty zadeklarowanej we wniosku składki za to ubezpieczenie na konto przeznaczone do wnoszenia opłat za mieszkanie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonu 604 586 692 lub 696 015 130.

 

Zobacz więcej

 

/-/ SM ELEMENCIK

« powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
15-349 Białystok, ul. Dubois 5A
NIP: 542-020-03-75
REGON: 001132672


Godziny pracy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 17.00

Sekretariat
T: 85-74-52-919
E: smelemencik[at]elemencik.bialystok.pl

Księgowość /czynsze, naliczenia/
T: 85-663- 33-01

Sprawy ekonomiczne /dotyczące lokali usługowych, najmu/
T: 85-663-34-60

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe; sprzedaż mieszkań
T: 85-74-52-916

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Administracja
T: 85-745-29-18

Klub "Dziupla" przy ul. Dubois 25
T: 85- 66-33-142


TABLICA INFORMACYJNA