Aktualności

Informacja w sprawie zmiany terminu udostępnienia sprawozdań za 2018 r.

2019-04-30 10:08:23

Informacja w sprawie zmiany terminu udostępnienia sprawozdań za 2018 r. w zakresie prowadzonej działalności Zarządu, finansowym, działalności Rady Nadzorczej i projektów uchwał na Walne Zgromadzenie planowane na 27 i 30 maja 2019 r.

 

Zarząd Spółdzielni "Elemencik" uprzejmie zawiadamia, że termin wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ulega zmianie i zostaie wydłużony z 14 dni do 21 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania będą dostępne w biurze Spółdzielni /pok. nr 14/ oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Każdy członek ma prawo zapoznania się w/w dokumentami. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał na 15 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z §25 ust 3 i 4 Statutu Spółdzielni. Projekty muszą być poparte przez co najmniej 10-ciu Członków. Pozostałe ustalenia dotyczące terminu i porządku Walnego Zgromadzenia w 2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik" pozostają bez zmian.

 

czytaj dalej

 

/-/

SM ELEMENCIK

« powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
15-349 Białystok, ul. Dubois 5A
NIP: 542-020-03-75
REGON: 001132672


Godziny pracy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 17.00

Sekretariat
T: 85-74-52-919
E: smelemencik[at]elemencik.bialystok.pl

Księgowość /czynsze, naliczenia/
T: 85-663- 33-01

Sprawy ekonomiczne /dotyczące lokali usługowych, najmu/
T: 85-663-34-60

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe; sprzedaż mieszkań
T: 85-74-52-916

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Administracja
T: 85-745-29-18

Klub "Dziupla" przy ul. Dubois 25
T: 85- 66-33-142


TABLICA INFORMACYJNA