Rada Nadzorcza

Wykaz członków Rady Nadzorczej SM "Elemencik" w Białymstoku wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków
w dniach 31 maja 2016 r. i 2 czerwca 2016 r.

 

 1. Czesław Stefan Piotrowski - Przewodniczący Rady
 2. Jan Piotr Radziuk - Zastępca Przewodniczącego
 3. Adam Jarosław Duchnowski - Sekretarz Rady
 4. Krzysztof Kobyliński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Krzysztof Małaszewicz - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)
 6. Krzysztof Harasimczuk - Członek Komisji GZM
 7. Jolanta Kołodko - Członek Rady
 8. Józef Kułakowski - Członek Komisji GZM
 9. Jan Monach - Członek Komisji GZM
 10. Dariusz Nikołajuk - Członek Komisji Rewizyjnej
 11. Iwona Małgorzata Podgórska - Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest do Państwa dyspozycji w pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 15.30 do 17.00. W miarę potrzeb Przewodniczący Rady przyjmie Państwa w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni pod numerem telefonu 85-74-52-919.